COHABITATION

Sơ lược:

Nói về main bị thằng bạn cũ + con bạn gái của nó xin ở nhờ !!! =))) Xem tiếp thì rõ

CHAPTERS