Thiên đường manga

|

Beelzebub

Beelze Baby

Xem thông tin truyện Beelzebub

Beelzebub

Tên khác: Beelze Baby

Thể loại: Action, Comedy, Ecchi, Supernatural

Tác giả: Tamura Ryuuhei

Lượt xem: 223,098

Chap mới nhất: Chap 224

Tình trạng: ongoing


Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất...

Tên chapter
Nhóm dịch
Ngày đăng
MTO
10-10-2013
MTO
04-10-2013
MTO
27-09-2013
MTO
18-09-2013
MTO
11-09-2013
MTO
08-09-2013
MTO
30-08-2013
MTO
22-08-2013
MTO
08-08-2013
MTO
02-08-2013
MTO
26-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
22-07-2013
MTO
07-03-2013
MTO
28-02-2013
MTO
21-02-2013
MTO
14-02-2013
MTO
06-02-2013
MTO
31-01-2013
MTO
26-01-2013
MTO
18-01-2013
MTO
29-12-2012
MTO
20-12-2012
MTO
14-12-2012
MTO
09-12-2012
MTO
30-11-2012
MTO
17-11-2012
MTO
09-11-2012
MTO
20-10-2012
MTO
13-10-2012
MTO
07-10-2012
MTO
29-09-2012
[MOE] Group
20-09-2012
[MOE] Group
12-09-2012
[MOE] Group
07-09-2012
[MOE] Group
31-08-2012
[MOE] Group
23-08-2012
MTO
13-08-2012
MTO
02-08-2012
[MOE] Group
27-07-2012
MTO
22-07-2012
MTO
13-07-2012
MTO
06-07-2012
MTO
29-06-2012
MTO
22-06-2012
MTO
16-06-2012
MTO
10-06-2012
MTO
03-06-2012
MTO
26-05-2012
MTO
22-05-2012
MTO
12-05-2012
MTO
29-04-2012
MTO
23-04-2012
MTO
14-04-2012
MTO
06-04-2012
MTO
31-03-2012
MTO
23-03-2012
MTO
17-03-2012
MTO
11-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
03-03-2012
MTO
06-08-2011
MTO
30-07-2011
MTO
23-07-2011
MTO
15-07-2011
mto
10-07-2011
V-Sky
02-07-2011
truongton.net
24-06-2011
MTO
21-06-2011
MTO
12-06-2011
MTO
08-06-2011
MTO
08-06-2011
MTO
08-06-2011
MTO
08-06-2011
MTO
08-06-2011
MTO
08-06-2011
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
MTO
13-03-2012
VCL Pirates
05-10-2010
MTO2T
27-09-2010
MTO2T
27-09-2010
MTO2T
27-09-2010
MTO2T
27-09-2010
MTO2T
27-09-2010
MTO2T
27-09-2010
MTO2T
27-09-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
VCL Pirates
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
Kazipt
05-08-2010
MTO2T
13-02-2011
Kazipt
28-04-2010
- Chapter mới được thêm trong vòng 2 ngày trở lại.
- Truyện đã được cập nhật chapter mới trong vòng 2 ngày trở lại