Thiên đường manga

|

Break Shot

Kì thủ Bi-a - Hoàng Phi Hồng

Xem thông tin truyện Break Shot

Break Shot

Tên khác: Kì thủ Bi-a - Hoàng Phi Hồng

Thể loại: Shounen, Sports

Tác giả: MAEKAWA Takeshi

Lượt xem: 49,893

Chap mới nhất: Chap 134

Tình trạng:


From Mangasync: A boy named Chinmi is very infatuated with billiards. Problems arise when a new student body president, Olive, suddenly decided to cut the funding for his billiards club. Unhappy with that, Chinmi wants to convince Olive that his billiards club is worthy of the funding. He decided to challenge a two-time former national billiards champion. Will Chinmi be able to defend his club?
Tên chapter
Nhóm dịch
Ngày đăng
TM Team
20-02-2013
TM Team
05-02-2013
TM Team
05-10-2012
TM Team
26-09-2012
TM Team
20-09-2012
TM Team
11-09-2012
TM Team
11-09-2012
TM Team
18-06-2012
TM Team
16-06-2012
TM Team
11-06-2012
TM Team
06-06-2012
TM Team
28-05-2012
TM Team
25-05-2012
TM Team
12-05-2012
TM Team
09-05-2012
TM Team
06-05-2012
TM Team
27-04-2012
TM Team
23-04-2012
TM Team
21-04-2012
TM Team
19-04-2012
TM Team
08-04-2012
TM Team
07-04-2012
TM Team
04-04-2012
TM Team
02-04-2012
TM Team
30-03-2012
TM Team
28-03-2012
TM Team
25-03-2012
TM Team
24-03-2012
TM Team
22-03-2012
TM Team
21-03-2012
TM Team
10-03-2012
TM Team
10-03-2012
TM Team
08-03-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
19-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
30-03-2012
TM Team
20-02-2012
TM Team
12-07-2012
TM Team
12-07-2012
TM Team
12-07-2012
- Chapter mới được thêm trong vòng 2 ngày trở lại.
- Truyện đã được cập nhật chapter mới trong vòng 2 ngày trở lại